Reference - projekti u Njemačkoj

R.B. OBJEKAT I ADRESA BROJ STANOVA DATUM IZVOĐENJA RADOVA
WERDER HAVEL
1 ZGRADA 1 30 2014-2016
2 ZGRADA 2 29
3 ZGRADA 3 13
4 ZGRADA 4 44
5 ZGRADA 5 25
6 ZGRADA 6 31
7 ZGRADA 7 14
8 ZGRADA 8 31
MAGDEBURG
1 MESMA - STAMBENI OBJEKAT   2015
2 KANTINA - SKET KANTINA  
OLDENBURG
1 ZGRADA 3 4 2015-2016
2 ZGRADA 6 21
3 ZGRADA 7(12) 46
4 ZGRADA 15 53
5 ZGRADA 19 33
6 ZGRADA 25 (BA1, BA2, BA3, BA4) 44
0 0