Novosti

Električna mjerenja i ispitivanja

Izdavanje atesta, certifikata i protokola o ispravnosti električnih instalacija

08.11.2019 19:12
Slika
Kalelektrik d.o.o. Živinice, u sklopu registrovanih djelatnosti, pruža usluge iz oblasti električnih mjerenja i ispitivanja, a to su:
 • Ispitivanje funkcionalnosti elektroenergetskih postrojenja, električnih uređaja i električnih instalacija,
 • Primarno i sekundarno ispitivanje električnih zaštita i zaštitnih releja svih vrsta i svih naponskih nivoa,
 • Ispitivanje zaštite od istovremenog direktnog i indirektnog dodira dijelova pod naponom,
 • Ispitivanje zaštite od direktnog dodira dijelova pod naponom (izoliranje, pokrivanje, prepreke, prolazi, zaštitni uređaj diferencijalne sklopke)
 • Mjerenje otpora izolacije elektroenergetskih postrojenja, električnih uređaja, energetskih transformatora, itd.
 • Mjerenje napona koraka i napona dodira, mjerenje napona uzemljivača i mjerenje iznesenog potencijala,
 • Mjerenje otpora pogonskih (radnih) i zaštitnih sistema uzemljenja,
 • Pregled gromobranskih instalacija i mjerenje otpora uzemljenja gromobranskih instalacija,
 • Mjerenje intenziteta osvjetljenja,
 • Mjerenje otpora galvanske povezanosti (neprekidnosti) na instalacijama za izjednačavanje potencijala,
 • Pregled, ispitivanje i mjerenje uređaja za katodnu zaštitu,
 • Pregled i ispitivanje uređaja za zavarivanje, pregled i ispitivanje prijenosnih alata, te uređaja sa elektromotorom,
 • Ispitivanje, montaža i održavanje uređaja izrađenih u zaštiti IP,
 • Mjerenje električnih veličina napona, struje, snage, energije, frekvencije, cos φ, magnetskih i električnih polja, kapaciteta, induktiviteta i otpora,
 • Kontrola rada pokaznih i registrirajućih instrumenata i provjera redoslijeda faza u elektroenergetskim postrojenjima,
 • Utvrđivanje termoviziskom metodom stepena zagrijavanja dijelova elektroenergetskog postrojenja i opreme, sabirnica, električnih uređaja i sl.,
 • Specijalna mjerenja na električnim generatorima, motorima i transformatorima (mjerenje kapaciteta namotaja, mjerenje ugla dielektričnih gubitaka, mjerenje parcijalnih izbijanja, itd.

Za sva navedena ispitivanja Kalelektrik d.o.o. Živinice posjeduje dozvolu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (Rješenje br.: UP/I-05-17-67/16), kojim smo ovlašteni za izdavanje potvrda o ispravnosti električnih instalacija (ATESTI, PROTOKOLI, CERTIFIKATI) objekata širokog spektra namjene. Sva električna mjerenja i ispitivanja vrše se od strane obučenog kadra i izlaskom na teren tima stručnjaka, a mjerenja se vrše najsavremenijim instrumentima i opremom. Za sva dodatna pitanja, stojimo Vam na raspolaganju. 

0 0