PROJEKTOVANJE/ INŽINJERING/ KONSALTING

U našoj firmi radi tim stalno-uposlenih elektro inženjera sa respektabilnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, koji uz aktivnu saradnju sa spoljnjim saradnicima, kvalitetno, po važećim propisima standardima i preporukama izvode projekte:

 • Elektroenergetskih instalacija industrijskih i privrednih objekata
 • Elektroenergetskih instalacija poslovnih i skladišnih objekata
 • Elektroenergetskih instalacija stambeno-poslovnih objekata
 • Transformatorskih stanica, stubnih i kablovskih 10(20)/0,4 kV,
 • VN i NN kablovskih i zračnih vodova
 • Ulične-javne rasvjete, šetnica, trgova i bulevara
 • Izrada elaborata električnih instalacija, vršne snage, kolizije sa EE-im objektima...

U okviru Inženjering usluga, našim Investitorima, nesebično i nadasve stručno, nudimo:

 • Neophodne informacije, savjete i preporuke u pripremi tehničke dokumentacije
 • Stručnu analizu predmjera i predračuna u fazi odabira i nabavke projektovane opreme
 • Procjena kompletne investicije i planiranje troškova
 • Stručni nadzor nad izvođenjem elektroinstalacionih radova
 • Kordinaciju svih procesa nad projektima

Naše višegodišnje iskustvo u oblasti elektrotehnike, bogat je izvor konsalting usluga koje se ogledaju kroz:

 • Pomoć u pribavljanja pravne i tehničke dokumentacije od strane nadležnih institucija
 • Pribavljanje potrebnih elektroenergetskih saglasnosti od strana nadležnih ED
 • Stručni savjeti u planiranju potreba za električnom energijom i angažovanom snagom
 • Izrada projekata i potrebnih elaborata
0 0

Brojač posjeta

Broj online korisnika: 1

Broj jedinstvenih posjeta: 33349

Ukupno pregleda: 220973