ISPITIVANJE I SERVISIRANJE

Shodno aktuelnim propisima i preporukama iskazanim od nadležnih Institucija a vezanim za propise od redovnom održavanju elektroenergetskih objekata, postrojenja ili instalacija te propise iz oblasti zaštite na radu,  nudimo četiri vrste ispitivanja niskonaponskih instalacija:

 1. Inicijalno ispitivanje (nakon izgradnje, a prije puštanja u pogon)
 2. Ispitivanje nakon izmjene dijelova instalacije ili opreme
 3. Ispitivanje nakon obavljenih rekonstrukcija instalacije
 4. Periodičko ispitivanje, u propisanim razdobljima i izdavanje mjernih protokola

Ispitivanje električnih instalacija po bilo kom od naprijed navedenih osnova, vrši se:

 1. Vizualnim pregledom, u okviru kojeg se provjerava
 • usklađenost opreme sa zahtjevima sigurnosti i propisanim normama
 • korektan odabir opreme, kvalitet i pravilnost montaže iste
 • vidljive greške i oštećenja
Provjeravanje probom
 • utvrđuje se odgovara li ugrađena oprema propisanim normama, odnosno može li ispuniti svoju svrhu
 1. Mjerenje etaloniranim instrumentima definisanih električnih veličina, čime se
 • provjera ispravnosti električnog priključka
 • utvrđuje neprekinutost zaštitnih vodiča i vodiča za izjednačavanje potencijala
 • provjerava otpor zaštitnog vodiča
 • ispituje otpora izolacije električnih vodiča u instalaciji
 • provjera ispravnosti SELV, PELV, FELV i električnog odjeljivanja
 • vrši mjerenje otpora/impedancija podova i zidova
 • provjerava  otpora uzemljivača/uzemljenja
 • provjerava vrijednost impedancije petlje kvara
 • provjerava ispravnosti naprava za upravljanje i signalizaciju
 • provjerava ispravnog odabira i funkcionalnost zaštitnih naprava od prekomjernih struja
 • provjerava ispravnost zaštite od električnog udara u uvjetima kvara
 • provjerav polaritet vodiča
 • vrši ispitivanje okretnog polja
 • mjeri pad napona u vodičima električne instalacije
 • vrši  provjera zaštite od atmosferskih i sklopnih prenapona
 • vrši pregled i ispitivanja gromobranskih instalacija
 • mjeri i analizira kvalitete proizvedene-isporučene električne energije

SERVISIRANJE i montaža svih vrsta elektro uređaja

 • nabavka isporuka i ugradnja elektrouređaja, rashladnih sistema i klima uređaja sa puštanjem u pogon i kontinuairanim održavanjem.
0 0

Brojač posjeta

Broj online korisnika: 4

Broj jedinstvenih posjeta: 32981

Ukupno pregleda: 217729