Reference - projekti u Bosni i Hercegovini

INDUSTRIJSKI OBJEKTI, TRŽNI CENTRI, BENZISKE PUMPE, STAMBENO POSLOVNI OBJEKTI

INVESTITOR OBJEKAT NA KOME SU IZVOĐENI RADOVI GODINA
MH Građevinar d.o.o. "SPO Prizemlje + 6 + Masandra" Živinice 2016.
MH Građevinar d.o.o. "SPO Prizemlje + 5 + Masandra" Živinice 2016.
BINGO D.O.O. TUZLA Poslovni objekat "Teočak" 2016.
Amir Demiri SPO “BAŠČARŠIJA” ŽIVINICE 2015.
INTRAL BH D.O.O. Isporuka i ugradnja elektro materijala i elektro opreme u "I fazi" adaptacije bivše tvornice obuće "Aida" 2015.
BINGO D.O.O. TUZLA Farma za uzgoj i tov pilića u Donjim Dubravama 2015.
T.C. BAZAR ŽIVINICE Tržni centar - Živinice 2015.
BENF COMPANY D.O.O. Skladišno-poslovni objekat u Živinicama 2014.-2015.
BINGO D.O.O. TUZLA Farma za uzgoj i tov pilića u Špionici 2014.
ADEN D.O.O. ŽIVINICE Proširenje TC ADEN  u Živinicama 2014.
“D.O.O. OMI” ŽIVINICE Poslovni objektat „Bulevar“ u  Živinicama 2014.
Benziske pumpe "ENERGOPETROL" Banovići, Lukavac, Tuzla 2012.-2013.
 D.O.O. “A-3 PROMET” KALESIJA Izvođenje elektroinstal. Radova na obj. “Motel sa benz. Pumpnom stanicom” u G. Vukovijama, Kalesija 2010.-2013.
Benziska pumpa "BARK TRANS" Benziska pumpa Kladanj 2013.
Benziska pumpa "ŠABANOVIĆ"  Benziska pumpa Živinice 2013.
BH BAU CENTAR d.o.o. Lukavac Stambeno poslovni objekti "O1 i O2" Tuzla 2010.-2012.
Benziska pumpa "Dva Lava" Benziska pumpa "Dva Lava" Živinice 2009.
Iverex d.o.o. Živinice Skladišno poslovni objekat - Živinice 2009.
Tehnograd Company Stambeno poslovni objekat "O3" Tuzla 2009.
Prima Sofa d.o.o. Kalesija Proizvodno-skladišni objekat Vukovije - Kalesija 2008.-2009.
Benziska pumpa "Dva Lava" Benziska pumpa"Dva Lava" Kalesija 2008.
Iverex d.o.o. Živinice Proizvodna hala Ciljuge - Živinice 2008.
Iverex d.o.o. Živinice Proizvodna hala Bašigovci - Živinice 2008.
Tehnograd Company Stambeno poslovni objekat "Blok D" Tuzla 2008.
Memi-Ali d.o.o. Stambeno poslovni objekat "Memi-Ali" Živinice 2007.-2008.
Kitić GRADNJA D.O.O. Stambeno poslovni objekat "Stara Bašta" Živinice 2007.-2008.
Općina Kalesija Objekat "Vodovod" Kalesija 2007.-2009.
Tehnograd Company Stambeno poslovni objekat "Šeher" Živinice 2007.-2008.
Benziska pumpa "Dva Lava" Benziske pumpe "Dva Lava" Tuzla 2006.-2009.
Dramar-ing Tuzla Poslovni objekat TC "Dramar" 2005.-2006.

ELEKTROMONTAŽNI RADOVI, REKONSTRUKCIJA OBRAČUNSKIH MJERNIH MJESTA, GRAĐEVINSKI RADOVI

INVESTITOR  OBJEKAT NA KOME SU IZVOĐENI RADOVI  GODINA
JP EP BiH PED TUZLA Građevinski i elektromontažni radovi na podzemnim distributivnim NN i SN mrežama i kablovskim trafostanicama 2016.
JP EP BiH PED TUZLA Građevinski radovi iskopi i zatrpavanje na području Gračanice za potrebe ED Tuzla 2016.
JP EP BiH PED TUZLA "Radovi na prelasku na 20kV naponski nivo distributivnog područja TS 35/10(20)kV Gračanica - SNO Miričina i SNO Pribava Gračanica" za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla 2016.
RUDAR D.O.O. TUZLA Rudnik Magnezita Miljevica Kladanj 2015.
JP EP BiH PED TUZLA Radovi na prelasku distributivne mreže na 20kV naponski nivo na području PJD Gračanica, SNO Malešići i SNO Doborovci za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla 2015.
JP EP BiH PED TUZLA Građevinski radovi iskopi i zatrpavanje na području Sapne i Teočaka za potrebe ED Tuzla 2015.
JP EP BiH PED TUZLA NN priključci u PJD Kalesija 2015.
RUDAR D.O.O. TUZLA Rudnik Magnezita Miljevica Kladanj 2015.
UMEL-Dalekovod montaža d.o.o. Proširenje AMM sistema za potrebe JP EP BiH 2015.
UMEL-Dalekovod montaža d.o.o. Proširenje AMM sistema za potrebe ED Tuzla 2015.
UMEL-Dalekovod montaža d.o.o. Rekonstrukcija priključnog  DV 10(20) kV za ŽTS 10/0,4 kV Zaseok 2 2014.
UMEL-Dalekovod montaža d.o.o. NN mreža “Kamenjača 4”, "TP Vlaševo 1", "TP VLlaševo 2" 2014.
RUDAR D.O.O. TUZLA Isporuka i ugradnja TS „BTS 630 kVA“ - Miljevica 2014.
RUDAR D.O.O. TUZLA Rudnik Magnezita Miljevica Kladanj 2014.
JP EP BiH PJD-a TUZLA Rekonstrukcija obračunskih mjernih mjesta – PJD Kalesija, Teočak, Sapna, Čelić 2013. – 2014.
UMEL-Dalekovod montaža d.o.o. Rekonstrukcija NN mreže ED SARAJEVO 2012.-2013.
JP EP BiH PJD-a TUZLA PJD-a TUZLA Rekonstrukcija obračunskih mjernih mjesta – PJD Tuzla 2012. – 2013.
JP EP BiH PJD-a TUZLA PJD-a TUZLA Rekonstrukcija obračunskih mjer mjesta – PJD Lukavac 2012. – 2013.
JP EP BiH PJD-a TUZLA  Rekonstrukcija obračunskih mjer mjesta – PJD Banovići 2012. – 2013.
UMEL-Dalekovod montaža Izrada priključnog DV 10(20) kV za STS-B 10(20)/0,4 kV Brijesnica Donja 2011.-2012.
UMEL-Dalekovod montaža Izrada priključnog DV 10(20) kV za STS-B 10(20)/0,4 kV Cviljevina 2011.
UMEL-Dalekovod montaža Kabliranje dijela DV 10kV Ingram, odvojak za STS-B (20)10/0,4 kV Markuše, Općina Srebrenik 2011.
UMEL-Dalekovod montaža  DV 10(20) kV Mionice -Kamberi (ITEM 213 ) - Gradačac 2011.
JP EP BiH                           PJD-a SARAJEVO Rekonstrukcija obračunskih mjernih  mjesta – PJD SARAJEVO 2011. – 2012.
JP EP BiH                      PJD-a KONJIC Rekonstrukcija obračunskih mjernih mjesta – PJD KONJIC 2010.
JP EP BiH PJD-a BIHAĆ Ugradnja MO i rekonstrukcija priključaka višespratnih objekata 2010.
JP EP BiH PJD-a  TUZLA Rekonstrukcija obračunskih mjernih mjesta – PJD Živinice 2010.
UMEL-Dalekovod montaža Rekonstrukcija NN mreže - Banovići, Kladanj, Gračanica, Srebrenik, Kalesija, Gradačac 2008.-2009.

PROJEKTI ULIČNE RASVJETE

INVESTITOR OBJEKAT NA KOME SU IZVOĐENI RADOVI GODINA
Općina Živinice Ulična rasvjeta u MZ-ma 2015.
Općina Kalesija Ulična rasvjeta-Sarači 2008.
Općina Živinice Ulična rasvjeta-Kovači, Nukići, Barice 2008.
Općina Živinice Ulična rasvjeta-Dubrave Gornje 2007.
0 0